Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
 Zadanie 7: Zbadać, czy funkcja   jest różniczkowalna w punkcie .

Rozwiązanie, strona 2: 
Poprzednia strona
Dalej

Korzystając z własności funkcji logarytmicznej    , b > 0, mamy

Korzystamy ze stwierdzenia z teorii granic: Jeśli ciąg jest zbieżny do 0, czyli jeśli , to .

Stąd .

Zatem

Czyli .


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.