Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Pochodna funkcji. (Część 7)

 
Zadanie 1: Wyznaczyć liczby a i b tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .
Rozwiązanie:

Zadanie 2: Wyznaczyć liczby a i b tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .
Rozwiązanie:

Zadanie 3: Wyznaczyć liczby a i b tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Wykazać, że dla dowolnego a  funkcja dana wzorem jest różniczkowalna w punkcie x = 0.
Rozwiązanie:

Zadanie 5: Wyznaczyć liczby a i b tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .
Rozwiązanie:


Zadanie 6: Wyznaczyć liczby a i b tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .
Rozwiązanie:

Zadanie 7: Wyznaczyć liczby a i b tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .
Rozwiązanie:

Zadanie 8: Wyznaczyć liczby a, b, c, d tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .

Rozwiązanie:

Zadanie 9: Wyznaczyć liczby a i b tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .
Rozwiązanie:

Zadanie 10: Wyznaczyć liczby a, b, c, d tak, żeby funkcja była różniczkowalna na .
Rozwiązanie:


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.