Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie
13:
Znaleźć pochodną n-tego rzędu funkcji .

Rozwiązanie, strona 2: 
Poprzednie zadanie
Dalej

Stosując ten sam wzór funkcji trygonometrycznych mamy

Obliczmy pochodną trzeciego rzędu funkcji :

 Korzystając ze wzoru funkcji trygonometrycznych mamy

Zauważmy pewne podobieństwo pewną zależność trzech policzonych pochodnych


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.