Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Równania kwadratowe. (Część 1.)

 
Zadanie 1: Rozwiązać równanie x2=25.

Rozwiązanie:

Zadanie 2: Rozwiązać równanie x2=-7.

Rozwiązanie:

Zadanie 3: Rozwiązać równanie 3x2=0.

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Rozwiązać równanie 3x2=9.

 Rozwiązanie:

Zadanie 5: Rozwiązać równanie -7x2=-1.
 
Rozwiązanie:


Zadanie 6: Rozwiązać równanie ax2=b, gdzie a,b>0.

Rozwiązanie:

Zadanie 7: Rozwiązać równanie 5x2=4.

Rozwiązanie:


Zadanie 8: Rozwiązać równanie ax2=b, gdzie a<0,b>0.

Rozwiązanie:


Zadanie 9: Rozwiązać równanie -4x2=8.

Rozwiązanie:

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.