Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 6:   Ile stopni ma kąt o mierze

Rozwiązanie: Mnożymy miarę kąta przez wyrażenie otrzymujemy

 

 
Poprzednie zadanie
Sposób 2. Wstawiając wartość do miary kąta podanej w radianach, mamy


 
Poprzednie zadanie

Odpowiedź. Kąt o mierze łukowej ma 60 stopni.

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.