Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Trygonometria.

 
Zadanie 1: Podać miarę kąta  w radianach.

Rozwiązanie:

Zadanie 2: Zamienić miarę kąta w stopniach na miarę w radianach.

Rozwiązanie:

Zadanie 3: Podać miarę w radianach kąta .

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Podać miarę w radianach kąta .
 
Rozwiązanie:

Zadanie 5:   Ile stopni ma kąt o mierze łukowej równej

Rozwiązanie:


Zadanie 6:   Ile stopni ma kąt o mierze

Rozwiązanie:


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.