Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie
14:
W klasie liczącej 35 uczniów rozlosowano 5 biletów o numerach 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ile istnieją wyników losowania w których dwóch ustalonych uczniów:
                        a) pójdzie do kina i będzie siedzieć obok siebie,
                        b) pójdzie do kina i nie będzie siedzieć obok siebie?
 
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Ad a) Dwóm ustalonym uczniom przydzielimy bilety w taki sposób, aby siedzieli obok siebie i rozlosujemy pozostałe 3 bilety pomiędzy pozostałych 33 uczniów. Mnożąc sposoby przydziału biletów dwóm ustalonym osobom przez sposoby rozlosowania trzech pozostałych biletów otrzymamy szukaną ilość wyników losowania.

Mamy 5 ponumerowanych biletów {20, 21, 22, 23, 24, 25}. Dwaj ustaleni uczniowie mają siedzieć obok siebie. Ponieważ dwaj uczniowie są już ustaleni (wylosowani), to nie musimy ich losować. Musimy przydzielić im bilety w taki sposób aby siedzieli obok siebie.

Dwaj uczniowie żeby siedzieli obok siebie muszą otrzymać jedną z par biletów: (20,21), (22,21), (22,23), (23,22), (23,24), (24,23), (24,25), (25,24). Takich par jest 8, czyli jest 8 sposobów przydziału dwóch biletów, tak aby dwaj uczniowie siedzieli obok siebie.

Pozostałe 3 bilety rozlosowujemy w grupie 33 uczniów. Losujemy 3 razy ucznia z grupy 33 uczniów i dajemy mu bilet.

 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.