Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 2
:
Ile można utworzyć czteroelementowych chorągiewek z siedmiu barw, jeżeli barwy rozumiemy jako kolorowe pasy występujące obok siebie?

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Wybieramy 4 barwy ze zbioru 7-miu barw i tworzymy z nich chorągiewkę. Na każdej chorągiewce barwy muszą być inne, zatem losujemy bez powtarzania się barw (bez zwracania, wylosowany raz kolor nie może być ponownie losowany),

kolejność losowania barw, czyli kolejność umieszczania barw na chorągiewce jest istotna (zamiana dwóch barw powoduje powstanie nowej chorągiewki),

Ponieważ kolejność losowania jest istotna oraz losujemy bez zwracania 4 elementy ze zbioru 7-mio elementowego mamy 4-ro elementowe wariacje ze zbioru 7-mio elementowego.

Stąd  V74 = 7 * 6 * 5 = 210 .

Odpowiedź: Można utworzyć 210 chorągiewek.

Uwaga. Rozwiązanie każdego zadania kosztuje 1 gr.
Czy Wiesz, że klikając w reklamę płacisz serwisowi 3 gr.

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.