Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 4
:
Ile można utworzyć różnych słów siedmioliterowych z sensem lub bez sensu dysponując alfabetem 24-ro literowym w którym litery nie powtarzają się?
 
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Losujemy 7 liter ze zbioru 24 liter, wylosowane litery nie mogą się powtarzać oraz kolejność wylosowanych liter jest istotna (Zamieniając ze sobą dwie wylosowane litery otrzymujemy nowe słowo).

Losujemy zatem siedmioelementowe wariacje ze zbioru 24-ro elementowego,

Czyli

V247 = 24 * 23 * 22 * 21 * 20 *19 *18  = 1 744 364 160 .

Odpowiedź: Możemy utworzyć 1 744 364 160 różnych słów.

 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.