Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Wariacje z powtórzeniami.

 
Zadanie 1: Ile można utworzyć różnych liczb siedmiocyfrowych z liczb: 3, 4, 5?

Rozwiązanie:

Zadanie 2: Ile możemy utworzyć liczb pięciocyfrowych?

Rozwiązanie:

Zadanie 3:  Iloma sposobami można umieścić w 7-miu szufladach 6 koszul i 5 krawatów?

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Czterech studentów zdaje egzamin. Iloma sposobami mogą być wystawione oceny, jeśli wiadomo, że student nie dostanie oceny niedostatecznej ?
Rozwiązanie:

Zadanie 5:  Na stacji kolejowej znajduje się 7 latarni sygnałowych. Ile różnych sygnałów można włączyć, jeśli każda latarnia ma trzy światła: czerwone, żółte, zielone?

Rozwiązanie:

Zadanie 6:  Kule ponumerowane od  1 do 9 włącznie wrzucamy do trzech szuflad na chybił trafił. Ile jest różnych rozmieszczeń tych kul?

Rozwiązanie:


Zadanie 7: Ile można utworzyć różnych liczb czterocyfrowych,
                        a) parzystych,
                        b) nieparzystych.

Rozwiązanie:

Zadanie 8: Rzucamy kostkami.
                        a) dwiema,
                        b) czterema,
                        c) pięcioma,
                        d) n ,
Ile istnieje wszystkich możliwych wyników rzutu?


Rozwiązanie:

Zadanie 9:  Ile istnieje funkcji odwzorowujących zbiór
X = {1, 2, 3,} w zbiór Y = {a, b, c, d, e}?

Rozwiązanie:

Zadanie 10:  Ile istnieje podzbiorów zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, które zawierają co najmniej jedną liczbę nieparzystą?

Rozwiązanie:


Zadanie 11: W urnie znajduje się 7 kul ponumerowanych od 1 do 7. Losujemy kolejno 5 kul zwracając za każdym razem kulę po zapisaniu jej numeru. Ile liczb czterocyfrowych możemy wylosować?

Rozwiązanie:

Zadanie 12: Ile możemy utworzyć liczb czterocyfrowych większych od 5000 i mniejszych od 9000 tak, aby na miejscu setek i dziesiątek była ta sama cyfra?

Rozwiązanie:

Zadanie 13:   Z miasta A do miasta B prowadzą 4 drogi. Ile jest różnych sposobów odbycia wycieczki?

Rozwiązanie:

Zadanie 14:  W urnie mamy 12 kul ponumerowanych od 1 do 12. Losujemy kolejno 4 kule, zwracając za każdym razem kulę po zapisaniu jej numeru. Ile liczb czterocyfrowych większych od 3000, ale mniejszych od 5000 możemy wylosować?

Rozwiązanie:

Zadanie 15:  Niech alfabet zawiera 4 znaki (a, b, c, d). Ile słów można utworzyć z tych znaków jeśli każde słowo może posiadać nie mniej niż 3 znaki i nie więcej niż 7 znaków?
Rozwiązanie:


Zadanie 16: W mieście A przebudowano centralę telefoniczną siedmiocyfrową, wprowadzając numery ośmiocyfrowe. O ile osób może zwiększyć się liczba abonentów centrali (połączeń z zerem na początku nie uwzględnia się)?

Rozwiązanie:

Zadanie 17: Rzucamy monetą n razy. Ile istnieje wszystkich możliwych wyników rzutu?

Rozwiązanie:

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.