Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Ciąg geometryczny. (Strona 2)


Twierdzenie: Suma n kolejnych wyrazów ciągu (an) geometrycznego, wyraża się wzorem

Twierdzenie: Dla każdego n , wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego (an) o ilorazie q 0 ma postać

Twierdzenie: Jeśli (an) jest ciągiem geometrycznym, to dla każdego n prawdziwy jest wzór

Powyższe twierdzenie można sformułować następująco.

Każdy wyraz ciągu geometrycznego z wyjątkiem wyrazu pierwszego i ostatniego spełnia warunek

Twierdzenie
: Dla każdego ciągu geometrycznego nieskończonego (an) takiego, że iloraz q (-1,1) suma wszystkich wyrazów wyraża się wzorem

Zadania
Poprzednia strona


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.