Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 1: Zbadaj czy funkcja   jest ciągła w punkcie gdy:
                   a) ,
                   b) .
Rozwiązanie:

Ad. a) Badamy ciągłość funkcji w punkcie , sprawdzamy, czy zachodzi warunek , mamy

Czyli  . Zatem funkcja jest ciągła w punkcie .

Ad. b)  Badamy ciągłość funkcji w punkcie , mamy

Czyli  .

Zatem funkcja jest ciągła w punkcie .

 
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.