Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 1: Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym.

Rozwiązanie, strona 2:
Poprzednia strona
Następne zadanie

Ciąg na mocy twierdzenia, jeśli jest liczbą rzeczywistą, to) jest zbieżny do 0. Zatem

Odpowiedź: Ciąg (an) jest rozbieżny do .


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.