Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 6: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie, strona 2:
Poprzednia strona
Następne zadanie
 

Zatem

 

Ponieważ  , dla a > 0, to , czyli .

Zatem na mocy twierdzenia o trzech ciągach mamy 

.

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.