Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Ciągi liczbowe.


Zadanie 1: Ciąg jest określony następująco: oznacza
n-tą liczbę nieparzystą. Wypisz kilka początkowych wyrazów tego ciągu.

Rozwiązanie:

Zadanie 2: Ciąg jest podany wzorem , wypisać 5 początkowych wyrazów ciągu.

Rozwiązanie:

Zadanie 3: Ciąg jest podany wzorem , wypisać 5 początkowych wyrazów ciągu.

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Ciąg liczbowy określony jest wzorem. Obliczyć 20-ty wyraz tego ciągu.
Rozwiązanie:

Zadanie 5: Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym . Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 100?

Rozwiązanie:
Następne zadania

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.