Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Ciągi liczbowe.


Zadanie 6: Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym . Ile wyrazów ujemnych ma ten ciąg?

Rozwiązanie:
 
 
Poprzednie zadania
Następne zadania

Zadanie 7: Ciąg liczbowy określony jest wzorem. Obliczyć 30-ty wyraz tego ciągu.
Rozwiązanie:

Zadanie 8: Ciąg jest określony następująco: oznacza średnią arytmetyczną wyrazów sąsiadujących z . Wiedząc, że obliczyć piąty wyraz tego ciągu.

Rozwiązanie:

Zadanie 9: Obliczyć 10-ty wyraz ciągu określonego wzorem .
Rozwiązanie:

Zadanie 10: Obliczyć 7-my wyraz ciągu określonego w następujący sposób: .
Rozwiązanie:

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.