Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 4: Zbadać ciągłość funkcji w punkcie jeśli
                   a)
                   b)
                   c)  
Rozwiązanie:

Wykorzystując definicję wartości bezwzględnej
(), mamy

Ad. a)  Badamy ciągłość funkcji   w punkcie , mamy

Obliczając granicę lewostronną funkcji w punkcie korzystamy ze wzoru dla x < -1, mamy

Obliczając granicę prawostronną funkcji w punkcie korzystamy ze wzoru dla x ³ -1, mamy 

Czyli   Zatem funkcja jest ciągła w punkcie .

 
Poprzednie zadanie
Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.