Supermatma.pl

MATEMATYKA


Zadanie 8: Obliczyć granicę

 .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Dzielimy licznik i mianownik przez ciąg geometryczny o największym ilorazie występujący w mianowniku, czyli przez 9n mamy

 

Ciągi

 

są zbieżne do 0 ponieważ są ciągami geometrycznymi o ilorazach równych odpowiednio

  .

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.