Supermatma.pl

MATEMATYKA


Zadanie 7: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Dzielimy licznik i mianownik przez wyraz będący ciągiem geometrycznym o największym ilorazie występującym w mianowniku, czyli przez 8n mamy

 

Ciągi są zbieżne do 0 ponieważ są ciągami geometrycznymi o ilorazach równych odpowiednio .

Zatem

 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.