Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 8:  Liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Obliczyć x.

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Ponieważ liczby tworzą ciąg arytmetyczny, to korzystając ze wzoru (własność ciągu arytmetycznego) postaci możemy napisać

 

Ze wzoru własności funkcji logarytmicznej 
b* ln a = ln ab , ( gdzie a >0, b dowolne)  mamy

 .

Ze wzoru własności logarytmów (, a > 0, b > 0) mamy

 .

Zatem

 

Podstawiając w powyższym równaniu otrzymujemy równanie kwadratowe postaci . Rozwiązując to równanie otrzymujemy

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.