Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 9:  Rozwiązać równanie .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie
 

Zauważmy, że lewa strona równości ma postać sumy n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego o różnicy r = a2 - a1 = x + 2 - x - 1 = 1.  Wszystkich wyrazów w ciągu jest 17, zatem

Sumę 17-tu pierwszych wyrazów ciągu 1, 2, 3, ..., 17 policzymy ze wzoru  mamy

 

Wstawiając wyliczoną wartość do naszego równania
( ) otrzymujemy

  

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.