Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 6: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Zauważmy, że , stąd .

Ciąg jest rozbieżny do , gdyż jest ciągiem geometrycznym o ilorazie . Zatem na mocy twierdzenia, jeżeli dla ciągów (an) i (bn) zachodzi oraz , to , otrzymujemy

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.