Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Badanie przebiegu zmienności funkcji.

 
Zadanie 1: Zbadaj przebieg zmienności funkcji    i naszkicuj jej wykres.
Rozwiązanie:

Zadanie 2: Zbadaj przebieg zmienności funkcji   i naszkicuj jej wykres, na podstawie wykresu funkcji f(x) sporządź wykres funkcji
Rozwiązanie:

Zadanie 3: Zbadaj przebieg zmienności funkcji

 
  i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Zbadaj przebieg zmienności funkcji  i naszkicuj jej wykres.
Rozwiązanie:

Zadanie 5: Zbadaj przebieg zmienności funkcji   i naszkicuj jej wykres, na podstawie wykresu funkcji f(x) sporządź wykres funkcji
Rozwiązanie:


Zadanie 6: Zbadaj przebieg zmienności funkcji   i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

Zadanie 7: Zbadaj przebieg zmienności funkcji  i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

Zadanie 8: Zbadaj przebieg zmienności funkcji  f(x) = x3 - 3x2 i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

Zadanie 9: Zbadaj przebieg zmienności funkcji   i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

Zadanie 10: Zbadaj przebieg zmienności funkcji   i naszkicuj jej wykres.

Rozwiązanie:

Reklama:
http://noclegisandomierza.pl

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.