Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Ciąg arytmetyczny. (Część 1.)

 
Zadanie 1: Obliczyć sumę wszystkich parzystych liczb naturalnych mniejszych od 799.

Rozwiązanie:

Zadanie 2: Obliczyć sumę wszystkich liczb mniejszych od 1000, które przy dzieleniu przez 8 dają resztę równą 3.

Rozwiązanie:

Zadanie 3:  Obliczyć sumę wszystkich liczb większych od 500 a mniejszych od 1500, które przy dzieleniu przez 12 dają resztę równą 7.

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Obliczyć sumę wszystkich liczb mniejszych od 15000, które przy dzieleniu przez 33 dają resztę równą 7.
Rozwiązanie:

Zadanie 5: Obliczyć sumę .
Rozwiązanie:


Zadanie 6: Obliczyć sumę .
Rozwiązanie:
Zadanie 7: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:

Zadanie 8: Obliczyć sumę 100 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jeżeli wiadomo, że 

Rozwiązanie:

Zadanie 9:  Obliczyć sumę wyrazów ciągu arytmetycznego (an), w którym  .

Rozwiązanie:

Zadanie 10: Obliczyć sumę wyrazów ciągu arytmetycznego (an), od wyrazu a30 do wyrazu a130 , (włącznie) w którym  .

Rozwiązanie:

Zadanie 11: Wiedząc, że ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym obliczyć sumę .
Rozwiązanie:


Zadanie 12:  W ciągu arytmetycznym suma trzech początkowych wyrazów jest równa 21, natomiast suma kwadratów tych wyrazów jest równa 219, znaleźć ten ciąg.

Rozwiązanie:

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.