Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Ciągłość funkcji.

 
Zadanie 1: Zbadaj czy funkcja   jest ciągła w punkcie gdy:
                   a) ,
                   b) .
Rozwiązanie:

Zadanie 2: Zbadaj czy funkcja   jest ciągła w punkcie .

Rozwiązanie:

Zadanie 3:  Zbadać ciągłość w punkcie następujących funkcji:
                   a) ,
                   b).
Rozwiązanie:

Zadanie 4: Zbadać ciągłość funkcji w punkcie jeśli
                   a)
                   b)
                   c)  
Rozwiązanie:

Zadanie 5: Zbadać ciągłość funkcji w punkcie jeśli
                   a)
                   b)
Rozwiązanie:

Zadanie 6: Zbadać ciągłość w punkcie następujących funkcji:
                   a) ,
                   b),
                   c).
Rozwiązanie:

Zadanie 7:  Zbadać ciągłość funkcji   w punkcie .
Rozwiązanie:

Zadanie 8: Zbadać ciągłość funkcji   w punkcie . 
Rozwiązanie:

Zadanie 9: Zbadać ciągłość funkcji   w punkcie .

Rozwiązanie:

Zadanie 10:  Zbadać ciągłość funkcji   w punkcie .
Rozwiązanie:

Zadanie 11:  Znaleźć taką liczbę a, aby funkcja była ciągła w punkcie
Rozwiązanie:

Zadanie 12: Czy można wyznaczyć liczbę rzeczywistą a taką, aby funkcja określona wzorem była ciągła w punkcie ? Odpowiedź uzasadnić.
 
Rozwiązanie:

Zadanie 13: Udowodnić, że nie można wyznaczyć takiej wartości parametru a, aby funkcja była ciągła w punkcie oraz wyznaczyć taką wartość parametru a, aby funkcja była ciągła
                    a) lewostronnie
                    b) prawostronnie

Rozwiązanie:

Zadanie 14:  Zbadać ciągłość funkcji   w punkcie .

Rozwiązanie:


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.