Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |




Ciągłość funkcji. (Część 2.)

 
Zadanie 1: Zbadać, czy funkcja dana wzorem jest ciągła w punkcie .

Rozwiązanie:

Zadanie 2: Zbadaj, czy funkcja dana wzorem jest ciągła w punkcie .

Rozwiązanie:

Zadanie 3:  Zbadać ciągłość w punkcie następujących funkcji:
a) ,
b),
c) .

Rozwiązanie:

Zadanie 4: Zbadać ciągłość funkcji w punkcie jeśli
a)
b) .
 
Rozwiązanie:

Zadanie 5:   Dla jakich wartości a i b funkcja dana wzorem
   jest ciągła w .

Rozwiązanie:


Zadanie 6:   Zbadać ciągłość funkcji   w punkcie .

Rozwiązanie:

 Zadanie 7: Zbadać ciągłość funkcji   w punkcie jeśli
a)
b)  .
 
Rozwiązanie:

Zadanie 8:    Określić, dla jakich a, b, c, d funkcja dana wzorem
jest ciągła w

Rozwiązanie:

Zadanie 9:   Dla jakich wartości a i b funkcja dana wzorem
   jest ciągła w .

Rozwiązanie:

Zadanie 10: Dla jakiego a funkcja dana wzorem    jest ciągła w punkcie .
 
Rozwiązanie:

Zadanie 11: Znaleźć taką liczbę a, aby funkcja   była ciągła w punkcie .

Rozwiązanie:

Zadanie 12: Sprawdzić, czy funkcja dana wzorem   jest ciągła w punkcie ..

Rozwiązanie:
 

 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.